Modern Classic Home
Regulamin

UWAGA 

Zamówienia składane po 24.11.2023r. mogą być realizowane z opóźnieniem. Terminy wysyłki będą ustalane indywidualnie z Klientem.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Regulamin sklepu internetowego Modern Classic Home

określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Modern Classic Home prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://mchome.pl.
Sprzedawca – PAWEŁ PUSZCZYŃSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Modern Classic Home Paweł Puszczyński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5691640850, nr REGON 140613197, Aleja Niepodległości 700, 81-853 Sopot.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Modern Classic Home, Aleja Niepodległości 700, 81-853 Sopot
 2. Adres e-mail: sklep@mchome.pl
 3. Telefon: +48 517 308 511

3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Zakupy w sklepie internetowym mchome.pl możliwe są przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.
 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 4. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 5. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje uznane za złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Automatycznie po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość dotycząca aktualnego statusu zamówienia:
 • „zamówienie zostało przyjęte do realizacji i jest obecnie kompletowane”,
 • „zamówienie zostało przyjęte do realizacji”.
 1. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 3. O zmianie statusu zamówienia, Kupujący zostanie powiadomiony drogą mailową na podany w zamówieniu adres e-mail.

5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

DANE DO PRZELEWU

Modern Classic Home Paweł Puszczyński
Al. Niepodległości 700, 81-853 Sopot

Numer konta bankowego: 38 1020 5561 0000 3802 0010 9488
PKO BP S.A

a) za pomocą karty płatniczej:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

b) za pośrednictwem platformy płatniczej:

 • Przelewy24
 • Blue Media
 • dotpay
 • PayPal
 • PayU
 • PayPo
 • Apple Pay
 • Google Pay

b. za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;

c. kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

2. Dodanie produktów do koszyka nie jest równoznaczne z ich rezerwacją.

3. Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni od ich złożenia zostaną automatycznie anulowane.

4.  W przypadku zakupu towarów nieprefabrykowanych, zamówionych ze wskazaniem specyfikacji konsumenta płatność możliwa jest tylko z przedpłatą. Wyłączona jest płatność za pobraniem.

5.  Towary oznaczone w sklepie statusem dostępności "dostępny na zamówienie" wymagają wpłaty zaliczki przelewem tradycyjnym na konto sprzedającego w wysokości ustalonej przez kupującego ze sprzedawcą w procesie składania zamówienia.

DANE DO PRZELEWU:

Modern Classic Home Paweł Puszczyński
Al. Niepodległości 700, 81-853 Sopot

Numer konta bankowego: 38 1020 5561 0000 3802 0010 9488
PKO BP S.A

 1. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedający jest zobowiązany do odbioru zamówienia w wyznaczonym terminie. 
 4. W przypadku nieodebrania przez sprzedającego przesyłki z zamówieniem, sprzedający ma prawo dochodzić zwrotu kosztów poniesionych w wyniku realizacji zamówienia w zakresie dostawy towaru. 
 5. Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 6. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany na statusach na karcie danego produktu oraz w podsumowaniu Koszyka zawierającego dane zamówienie.
 2. Termin realizacji zamówienia (Wysyłka) wyrażony jest w dniach / tygodniach roboczych. Termin ten nie obejmuje weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy. 
 3. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu i zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu. 
 4. W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.

UWAGA | W szczególnych przypadkach dużej różnicy w czasach realizacji poszczególnych produktów, Sklep rozdziela zamówienie na kilka przesyłek. Tym samym dane zamówienie może zostać dostarczone w kilku przesyłkach w różnych terminach. O zaistniałym fakcie Sklep poinformuje Kupującego przed nadaniem przesyłek. 

 1. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Polska
  • Pozostałe kraje Unii Europejskiej
 2. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są - w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przewozowej;
  • do paczkomatów InPost.

Cennik Dostaw Modern Classic Home

 1. Wszystkie przesyłki kurier bądź inny przewoźnik ma obowiązek wyładować z samochodu. Cena dostawy nie zawiera usługi wniesienia mebla. 

UWAGA | Zamówienia zawierajace produkty wielkogabarytowe np. meble mogą być wniesione, rozpakowywane i zmontowane przez firmę zewnętrzną. Fakt chęci skorzystania z takiej usługi należy zgłosić w trakcie składania zamówienia indywidualnego. Usługa ta jest dodatkowo płatna i wyceniana jest indywidualnie.  

 1. W przypadku braku możliwości odbioru przez kupującego przesyłki w wyznaczonym terminie, Sprzedający może naliczyć dodatkowe koszty związane z ponowną wysyłką bądź magazynowaniem zamówionego produktu.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera sprzedający powinien sprawdzić czy opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia mogących powstać w wyniku transportu. Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi Reklamacji w celu wyjaśnienia sprawy. Spisany protokół szkody może ułatwić szybsze rozpatrzeć reklamacji.

Dane kontaktowe:

Dział Obsługi Reklamacji 

reklamacje@mchome.pl 
+48 517 858 700

 1. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 2. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia.

7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wskazane w formularzu odstąpienia od umowy produkty odpowiednio je zabezpieczając by uległy zniszczeniu podczas transportu. Koszty transportu zwracanych produktów ponosi Kupujący.

ADRES DOSTARCZENIA ZWROTU

Modern Classic Home
Dział Wysyłki  

Aleja Niepodległości 700
81-853 Sopot
wysylka@mchome.pl
+48 517 858 700

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Aleja Niepodległości 700, 81-853 Sopot niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedający nie przyjmuje zwrotów towarów wysyłanych z płatnością za pobraniem.
 6. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny

DZIAŁ OBSŁUGI REKLAMACJI MODERN CLASSIC HOME

Aleja Niepodległości 700, 81-853 Sopot

reklamacje@mchome.pl 
+48 517 858 700

 1. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie.
 2. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail reklamacje@mchome.pl
 3. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Towary
  1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:
   1. wymiany towaru,
   2. naprawy towaru.
  4. Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
   1. obniżeniu ceny,
   2. odstąpieniu od umowy

w sytuacji, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
 2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.
 1. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.
 2. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres Aleja Niepodległości 700, 81-853 Sopot. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 4. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
   1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
   2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
   3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
   4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny:

DZIAŁ OBSŁUGI REKLAMACJI MODERN CLASSIC HOME

Aleja Niepodległości 700, 81-853 Sopot

reklamacje@mchome.pl 
+48 517 858 700

 1. Wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
 2. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 3. Korzystając z rękojmi, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany towaru na wolny od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres:

Dział Obsługi Reklamacji Modern Classic Home

Aleja Niepodległości 700, 81-853 Sopot

10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
 2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 3. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz Odstąpienia od umowy (Zwrotu/Wymiany) w formie papierowej dołączany jest do przesyłki. Jeżeli Twoje zamówienie go nie zawiera, wydrukuj formularz klikając w poniższy odnośnik. 

Poniżej znajduje się odnośnik do formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać. Po naciśnięciu na wskazane łącze, użytkownik zostanie przeniesiony do podpiętego adresu URL z plikiem PDF.  

Formularz zwrotu i wymiany

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium