Reklamacja

*Jeżeli w ciągu 2 lat od daty zakupu produktów sprzedawanych przez Modern Classic Home stwierdziłeś wadę zakupionego towaru, proszę prześlij do Nas dokładną i szczegółową informację dotyczącą wady, w tym zdjęcia reklamowanego produktu, dowód zakupu lub nr zamówienia, na adres sklep@mchome.pl wraz z informacją dotyczącą wybranego sposobu załatwienia reklamacji. Niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni skontaktujemy się z Tobą w sprawie dalszego sposobu załatwienia reklamacji, w tym sposobu odbioru od Ciebie wadliwego towaru.
Możliwe sposoby załatwienia reklamacji, możesz wybrać : obniżenie ceny, odstąpienie od umowy, lub wybrać wymianę towaru na nowy, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Modern Classic Home. W takim przypadku obowiązuje sposób przywrócenia stanu zgodnego z umową zaproponowany przez Modern Classic Home, nie możesz odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Uwaga!
Przed odebraniem przesyłki od kuriera zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 517 308 511.
Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, uszkodzeń przedmiotów kruchych np. szkła sporządzany jest protokół rozbieżności/szkody, który pomoże nam w rozpatrzeniu późniejszej reklamacji u dostawcy.

*Wszystkie towary oferowane przez Modern Classic Home nie są przeznaczone do użytku w celach komercyjnych reklamacje tak użytkowanych towarów mogą zostać odrzucone przez producenta - jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem dokonującego zakupu przedsiębiorcy uregulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego, bez zastosowania Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM STYLEM

@modernclassichome

Użyj tagu #MChome na Instagramie, a może to Twoje zdjęcie umieścimy na naszej stronie.

Koszyk

Suma: 0.00 PLN